Profesionální konzultace a poradenství v oblasti daňové problematiky
Společnost úzce spolupracuje s předními daňovými poradci.
Daňové optimalizace v souladu se zákony České republiky.
Zastupování na úřadech dle udělené generální plné moci.
Zastupování klienta před správcem daně.
Zpracování daňových přiznání.
Daňový audit.
Mezinárodní zdanění.
Individuální konzultace s klientem.