Měsíční zpracování mezd
Zpracování mzdové agendy.
Zpracování ročního vyúčtování daně firmy i zaměstnanců.
Zasílání veškerých písemností a dokumentů na příslušné úřady elektronickou formou.

Vedení personální agendy od vstupu po výstup zaměstnance.
Vyhotovení pracovních smluv, dodatků k pracovním smlouvám.
Přihlášení zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a OSSZ.
Evidence nemocenských dávek pro organizaci.
Vyhotovení zápočtových listů a odhlášek zaměstnanců.
Vystavení evidenčních listů důchodového zabezpečení.
Zastupování při kontrolách na Okresní správě sociálního zabezpečení,
zdravotních pojišťovnách a úřadech práce.
Toto zastupování je již v ceně měsíčního paušálu dohodnutého s klientem.