Nabízíme:
Průběžné zpracování účetnictví a daňové evidence.
Účetní outsourcing. Rekonstrukce účetnictví.
Daňový audit – tato služba je pro klienty, kteří využívají účetních služeb jiné kanceláře,
případně si zajišťují vedení účetní agendy svými pracovníky.
Výstupem daňového auditu je zpráva, která shrnuje nalezené nedostatky.
Daňové a účetní konzultace.
Odborný dohled nad účetními pracovníky ve firmě klienta.
Zpracování statistických výkazů, INTRASTAT.
Zpracování žádostí vůči finančnímu úřadu a celnímu úřadu.
Zajištění auditu.
Obsluha datových schránek klientů.

Sestavení:
Přiznání k dani z přidané hodnoty včetně vyplnění souhrnného hlášení.
Přiznání k dani silniční.
Účetní závěrky řádné, dle potřeby klienta ( měsíční, kvartální, roční ).
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně příloh.
Přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh.
Podkladů pro banky při vyřizování úvěrů našich klientů, výkazů či daňových přiznání dle potřeby.